0962502556
51-53 Dương Văn An, An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Copy link

Giải Phóng Nghề Huấn Luyện - Coaching Đồng Hành

| 374 Lượt xem

₫125,000,000 đ

GỠ BỎ 90% XAO NHÃNG, LÃNG PHÍ TRONG 6-12 THÁNG ĐẦU, TẬP TRUNG VÀO 10% Việc Quan Trọng nhất, Giúp Bạn Xây Dựng VĂN HÓA HỌC TẬP CHO DOANH NGHIỆP. Tạo dòng thu nhập từ 100 - 500 triệu VNĐ/tháng cùng nghề Huấn Luyện.

GỠ BỎ 90% XAO NHÃNG, LÃNG PHÍ TRONG 6-12 THÁNG ĐẦU, TẬP TRUNG VÀO 10% Việc Quan Trọng nhất, Giúp Bạn Xây Dựng VĂN HÓA HỌC TẬP CHO DOANH NGHIỆP. Tạo dòng thu nhập từ 100 - 500 triệu VNĐ/tháng cùng nghề Huấn Luyện.

 

 

Bình luận

Giải Phóng Nghề Huấn Luyện - Coaching Đồng Hành

₫125,000,000 đ

GỠ BỎ 90% XAO NHÃNG, LÃNG PHÍ TRONG 6-12 THÁNG ĐẦU, TẬP TRUNG VÀO 10% Việc Quan Trọng nhất, Giúp Bạn Xây Dựng VĂN HÓA HỌC TẬP CHO DOANH NGHIỆP. Tạo dòng thu nhập từ 100 - 500 triệu VNĐ/tháng cùng nghề Huấn Luyện.

Sản phẩm liên quan

36 Ngày CHINH PHỤC NGHỀ CHIA SẺ

36 Ngày CHINH PHỤC NGHỀ CHIA SẺ

12,868,000 đ

377 Lượt xem

24 Ngày Siêu Thuyết Trình

24 Ngày Siêu Thuyết Trình

6,868,000 đ

355 Lượt xem

3 Ngày Tự Tin Siêu Thuyết Trình

3 Ngày Tự Tin Siêu Thuyết Trình

399,000 đ

376 Lượt xem

HỌC VIÊN NÓI VỀ TÔI

Cảm nhận của Học Viên về Chương trình Lãnh Đạo Truyền cảm hứng - Trainer Lê Văn Cương

Cảm Nhận Của Tổng PHÂN PHỐI BEONE về Khóa Bậc Thầy Sân Khấu I Lê Văn Cương

Cảm Nhận Của Tổng Giám Đốc Linh Nhâm Group về Khóa Bậc Thầy Sân Khấu I Lê Văn Cương

Cảm nhận học viên Hà Phan (Boss Beone)

G

0962502556
Nhắn tin!