0962502556
51-53 Dương Văn An, An Phú, Q.2, TP. Hồ Chí Minh
Copy link

24 Ngày Siêu Thuyết Trình

| 354 Lượt xem

₫6,868,000 đ

Tự Tin nói, Truyền Cảm Hứng, Chia Sẻ và Trao Giá Trị theo Cách Riêng của bạn

<p><a href="https://sieuthuyettrinh.net/pre-training" target="_blank"><input name="detail" type="button" value="Chi Tiết Chương Trình" /></a></p>

Bình luận

24 Ngày Siêu Thuyết Trình

₫6,868,000 đ

Tự Tin nói, Truyền Cảm Hứng, Chia Sẻ và Trao Giá Trị theo Cách Riêng của bạn

Sản phẩm liên quan

HỌC VIÊN NÓI VỀ TÔI

Cảm nhận của Học Viên về Chương trình Lãnh Đạo Truyền cảm hứng - Trainer Lê Văn Cương

Cảm Nhận Của Tổng PHÂN PHỐI BEONE về Khóa Bậc Thầy Sân Khấu I Lê Văn Cương

Cảm Nhận Của Tổng Giám Đốc Linh Nhâm Group về Khóa Bậc Thầy Sân Khấu I Lê Văn Cương

Cảm nhận học viên Hà Phan (Boss Beone)

G

0962502556
Nhắn tin!